Bericht

HvA stijgt naar vijfde plaats op de SustainaBul!

Geplaatst op 26 mei 2023, 00:00 uur
Illustration

Veel HvA’ers zijn dagelijks bezig met het verduurzamen van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Deze inspanningen zijn nu beloond met de vijfde plek op de SustainaBul, de duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijs. Een stijging van tien plaatsen ten opzichte van vorig jaar! Een fijne opsteker, maar we zien nog allerlei verbeterpunten en het is dan ook met name een aanmoediging om ons te blijven inzetten voor een duurzamere HvA!

Best practices

De HvA scoorde goed met een aantal best practices zoals het strategische partnerschap met energieleverancier Vattenfall. De HvA draagt hiermee bij aan de energietransitie. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt aan onderzoeksvraagstukken waarmee het energiesysteem van morgen ontwikkeld wordt. Het tweedaagse internationale evenement Global Goals Jam leverde ook veel punten op. De Digital Society School organiseert het elk jaar samen met de Verenigde Naties. Tijdens het evenement werken creatieve ontwerpers en makers in meer dan negentig wereldsteden aan een betere wereld. 

Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek

Ook in het onderwijs en onderzoek worden flinke stappen gemaakt bij de HvA op het gebied van duurzaamheid. In steeds meer opleidingen wordt het onderwerp geïntegreerd in het onderwijs en er worden duurzame curricula ontwikkeld. Duurzaamheidscoördinatoren en change makers zetten zich volop in om het thema onder de aandacht te brengen en te houden bij de HvA.

Ecologische voetafdruk verkleinen

Er gebeurt natuurlijk nog veel meer duurzaams bij de HvA: zo kan door het nieuwe systeem van afvalscheiding ruim zeventig procent van het afval gerecycled worden tot nieuwe grondstoffen en producten. Op ICT-gebied wordt de ecologische voetafdruk verkleind door de levensduur van laptops en telefoons te verlengen en door slimmer om te gaan met dataopslag en dataverkeer.

Ruimte voor verbetering

Hoewel we heel blij zijn met de flinke stijging op de SustainaBul zien we ook ruimte voor verbetering. Duurzaamheid blijft altijd in ontwikkeling en dat geldt ook voor dit thema bij de HvA: we zijn er nog niet! We lichten een aantal dingen uit de rapportage van de SustainaBul waarbij de HvA het beter zou kunnen doen:

• Onderwijs

De HvA kreeg voor duurzaamheid in onderwijs bijna alle punten dit jaar. Het dashboard waarmee dit gemonitord wordt is zeer positief beoordeeld. Als het lukt om alle docenten en onderwijzend personeel structureel te trainen en ondersteunen bij de integratie van duurzaamheid in onderwijs, en dat aan de hand van de SDG’s en de Donut-theorie van Kate Raworth, scoren we volgend jaar het volledige aantal punten.

• Onderzoek

Het dashboard voor onderzoek is er nog niet, maar het nieuwe strategische onderzoeksbeleid wordt hoog gewaardeerd. Studentenbetrokkenheid bij onderzoek en dit inzichtelijk maken kan nog beter, daarnaast laten we dit jaar punten liggen op valorisatie. De vele samenwerkingen van de HvA met externe partners kunnen we sterker verankeren en zichtbaar maken.

• Bedrijfsvoering

Op het verminderen van CO2-uitstoot, energie, afval en mobiliteit scoort de HvA nagenoeg alle punten. Op waterverbruik, catering, inkoopvoorwaarden en biodiversiteit liggen de grootste kansen om het volgend jaar nog beter te doen.

Duurzaamheid als thema

Duurzaamheid is een van de drie D’s in het instellingsplan van de HvA, naast diversiteit & inclusie en digitalisering. Er is aandacht voor het thema in het onderwijs en onderzoek en ook in bedrijfsvoering en gedrag. De HvA heeft zich verbonden aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarnaast wordt onderzocht wat het betekent om in lijn met het economische model van Kate Raworth, Professor of Practice, in 2030 binnen ‘de Doughnut’ te leven. 

Over de SustainaBul

De SustainaBul is de jaarlijkse duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijs die sinds 2012 door Studenten voor Morgen wordt georganiseerd. Studenten uit het hele land werken mee aan de ranking. Alle Nederlandse universiteiten en hogescholen worden beoordeeld op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Bekijk hier de volledige ranglijst en het benchmark-rapport

Bekijk hier de SustainaBul-rapportage over de HvA

Illustration
 
Deel dit: