Bericht

Uitkomsten panelonderzoek HvA over duurzaamheid

Geplaatst op 11 april 2023, 00:00 uur
Illustration

De resultaten zijn bekend van het kwantitatieve onderzoek over duurzaamheid dat de afdeling Institutional Research van de Hogeschool van Amsterdam gedaan heeft onder leden van het HvA studentenpanel!

Aanleiding en doel

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Green Office (GO HvA) zijn een samenwerking aangegaan voor een panelonderzoek over duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de HvA. De hogeschool streeft ernaar om alle HvA-studenten kennis te laten maken met het thema.

Definitie van duurzaamheid

Duurzaamheid kent veel definities. De definitie die de Green Office (GO) HvA hanteert gaat om de manier van leven en economische ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties te schaden. Hierbij staan drie pijlers centraal: milieu, economie en sociale aspecten.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe duurzaamheid leeft onder studenten van de HvA.

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek werd de volgende hoofdvraag gesteld: hoe belangrijk vinden HvA-studenten duurzaamheid in het algemeen en binnen de hogeschool?

In totaal hebben 565 studenten uit het HvA-studentenpanel de vragenlijst helemaal ingevuld.

Een greep uit de resultaten:

Driekwart van de studenten maakt zich zorgen over de maatschappij en een bijna even grote groep vindt duurzaamheid belangrijk binnen de HvA
De klimaatcrisis en het duurzaam opwekken van energie zijn voor studenten de belangrijkste thema's. Naar hun mening hebben ze meer geld en kennis nodig om duurzamer in actie te kunnen komen
Drie op de tien studenten geven aan dat duurzaamheid een groot onderdeel is van hun opleiding. Bij de meerderheid komt het onderwerp soms aan bod
Studenten vinden het met name belangrijk dat HvA duurzaam omgaat met afvalverwerking, circulaire economie en het opwekken van energie
De studenten vinden dit de meest inspirerende voorbeelden: het scheiden van afval, herbruikbare koffiebekers en watertappunten
Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek

Ben je student en wil je de volgende keer ook je mening geven? Meld je aan voor het studentenpanel!

Deel dit: