Bericht

VN-jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling bij COP28

Geplaatst op 5 december 2023, 14:30 uur
Illustration

Kiki Ritmeijer en Sarah Oey, VN-jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling uit Nederland, nemen deel aan de COP28. Deze klimaattop is op 30 november gestart in Dubai en duurt nog tot 12 december. We leggen een aantal vragen aan ze voor! 

“We willen bij de COP28 zoveel mogelijk aandacht vragen voor de onderwerpen die jongeren belangrijk vinden”

Voor degenen die het niet kennen: wat houdt een COP in?
“De COP staat voor Conference of Parties. Dit jaar vindt de 28e COP plaats in Dubai. Tijdens deze klimaattop van de Verenigde Naties komen 198 landen samen om afspraken te maken over klimaatverandering. Tijdens COP21 in Parijs hebben landen het Parijsakkoord ondertekend waarin ze met elkaar hebben afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. Ieder jaar komen de landen samen om afspraken te maken over hoe ze dit precies gaan aanpakken. Tijdens de COP worden dus grote beslissingen genomen die enorm veel invloed hebben op onze toekomst.”

Wat is jullie rol daar als jongerenvertegenwoordiger?
“Als jongerenvertegenwoordigers zijn we aanwezig bij de COP om de belangen en ideeën van jongeren te vertegenwoordigen. Gedurende het jaar geven we gastlessen, organiseren we evenementen en spreken we jongeren op veel andere manieren. Tijdens de klimaattop vertalen we, als officieel onderdeel van de Nederlandse delegatie, deze stemmen naar de onderhandelaars en wereldleiders. Ook organiseren we verschillende side-events op het COP-terrein en werken we veel samen met andere jongeren uit heel de wereld om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de onderwerpen die jongeren belangrijk vinden.”

Wat hopen jullie te bereiken op de COP?
“Deze klimaattop is een van de laatste COP’s waar internationale afspraken gemaakt kunnen worden om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden te houden. We hopen dat er tijdens de COP afspraken worden gemaakt die de toekomst van jonge en toekomstige generaties veilig stellen. Daarom is het belangrijk dat er wordt gesproken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, hoe we ons gaan aanpassen aan het al veranderende klimaat en hoe we gaan betalen voor de schade en verlies als gevolg van klimaatverandering. Over dat laatste is tijdens de eerste dag van de COP al een belangrijk succes geboekt. De landen hebben namelijk met elkaar een klimaatschadefonds geopend en hiervoor bedragen toegezegd. Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben beide 100 miljoen dollar toegezegd. Mark Rutte heeft namens Nederland 15 miljoen euro toegezegd. Het is nog nooit voorgekomen dat er op de eerste dag van de klimaattop zo’n groot succes is geboekt. Dat stemt dus positief voor de rest van de top.”

Wat vinden jullie ervan dat de COP plaatsvindt in Dubai, met de ceo van een groot staatsoliebedrijf als voorzitter?
“Ieder jaar vindt de COP plaats in een andere landengroep. Op die manier wordt het voorzitterschap van de top afgewisseld en wordt degene die de eindverantwoordelijkheid heeft over de agenda veranderd. Dit jaar is het voorzitterschap aan het Midden-Oosten en vindt het dus plaats in Dubai. Sultan Al-Jabr is de voorzitter van de COP maar hij krijgt veel kritiek op zijn voorzitterschap aangezien hij de baas is van het staatsoliebedrijf ADNOC. Het is goed om te benoemen dat Al-Jabr ook eigenaar is van een bedrijf in hernieuwbare energie. De hoop is dat Sultan Al-Jabr zijn positie gebruikt om oliebedrijven en overheden met elkaar te verbinden en zo tot goede afspraken te komen. Of dit zo gaat zijn, zal tijdens de komende twee weken duidelijk worden.”

Wat zou jullie boodschap zijn aan HvA-studenten die zich zorgen maken over de klimaatcrisis?
“Het is heel logisch om je zorgen te maken over de klimaatcrisis. Alle keuzes die vandaag (niet) gemaakt worden hebben namelijk een enorme invloed op onze toekomst. Wij jongeren moeten nog het langst leven met die toekomst. Het is ook niet gek om je machteloos te voelen in de strijd tegen klimaatverandering maar geef de moed niet op. Wees niet stil en spreek je zorgen uit. Want wanneer genoeg mensen iets willen en we met goede ideeën komen, kunnen we onze toekomst veiligstellen!”

Volg Kiki en Sarah tijdens de COP op instagram:

Jongerenvertegenwoordigers: @jongerenvertegenwoordigers

Kiki Ritmeijer: @kikinaardevn

Sarah Oey: @sarah__oey

 

Deel dit: