Bericht

HvA op plaats 11 in ranglijst SustainaBul

Geplaatst op 24 mei 2024, 16:38 uur
Illustration

De HvA staat dit jaar op plek elf in de SustainaBul, de duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijs. Vanmiddag maakte de organisatie van de lijst dit bekend. Dat betekent een daling van zes plaatsen ten opzichte van vorig jaar.

DE LAT LIGT HOGER
De criteria zijn dit jaar aangescherpt door Studenten voor Morgen, de organisatie van de duurzaamheidsranglijst. Hogescholen en universiteiten doen het over het algemeen goed op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Het gevolg is dat de lat nu hoger ligt en dat is te zien aan het aantal punten dat is toegekend. De top en de onderkant van de lijst zijn hierdoor meer naar elkaar toegeschoven.

GEDAALD VAN VIJF NAAR ELF
Op nummer 1 van de ranglijst staat de Hogeschool van Hall Larenstein, de andere twee instellingen in de top drie zijn nieuwkomers: de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Door de strengere beoordeling is de HvA gedaald op de ranglijst van plek vijf naar plek elf. Hoewel de gezamenlijke inspanningen voor een duurzamere hogeschool al goede resultaten hebben opgeleverd, is er dus werk aan de winkel.

WAT GAAT ER GOED?
De jury van de SustainaBul is positief over het afvalbeleid. In samenwerking met de UvA is er een grondstoffenvisie ontwikkeld met concrete stappen om afval te verminderen. Het beleid wordt steeds verder verbeterd en er zijn duidelijke doelstellingen om te ‘reduce, reuse en recycle’. Ook gaat het goed met het mobiliteitsbeleid. De HvA investeert om de ecologische voetafdruk van alle reizen in 2026 met 25 procent te reduceren. Dit beleid geldt voor drie ‘reisbewegingen’: studenten, staf en zakelijke reizen.

Top 5 SustainaBul
1. Hogeschool van Hall Larenstein
2. Technische Universiteit Delft
3. Erasmus Universiteit Rotterdam
4. Vrije Universiteit Amsterdam
5. Universiteit Leiden

MASTER KLIMAATPSYCHOLOGIE EN -GEDRAG SCOORT GOED
In de categorie Best Practices heeft de nieuwe master Klimaatpsychologie en -gedrag het volledige aantal punten behaald. Met deze master ontwikkelen studenten, die daarnaast al werken, zich tot specialist in klimaatbewust gedrag. Zo kunnen ze overheden en organisaties ondersteunen bij de complexe transitie naar een duurzame samenleving.

WAT KAN ER BETER?
Er is met name verbetering mogelijk in onderwijs en catering. Hoewel er een duidelijk beleid is, wordt duurzaamheid in de praktijk nog niet of incidenteel in opleidingen en minoren geïntegreerd. De HvA streeft naar een 50 procent vegetarische catering in 2026. Het doel is ook om voedselverspilling met 25 procent terug te dringen. Maar de maatregelen om dit te bereiken zijn nog niet concreet genoeg. Bovendien is het nu een vereiste om aan te geven wanneer je een volledig vegetarisch aanbod hebt om de volledige score te behalen. De HvA zal dus aan de slag moeten om hier verandering in te brengen.

DUURZAAMHEID EEN VAN DE DRIE D’S
Duurzaamheid is een van de drie D’s in het instellingsplan van de HvA, naast diversiteit & inclusie en digitalisering. Er is aandacht voor het thema in onderwijs, onderzoek en in bedrijfsvoering. De HvA heeft zich verbonden aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook wordt onderzocht wat het betekent om volgens het economische model van Kate Raworth, Professor of Practice, in 2030 binnen ‘de Doughnut’ te leven.

OVER DE SUSTAINABUL
De SustainaBul is de jaarlijkse duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijs en wordt sinds 2012 door Studenten voor Morgen georganiseerd. Studenten uit het hele land werken mee aan de beoordeling. Alle Nederlandse universiteiten en hogescholen worden beoordeeld op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

De volledige benchmark- en best practices-rapporten zijn hier te vinden: Sustainabul

Meer weten over de HvA en duurzaamheid? Kijk op hva.nl/duurzaamheid en gohva.nl.

Deel dit: