Organisatie

MRA GO

Netwerkorganisatie

MRA GO is een samenwerkingsverband tussen de Green Offices in Amsterdam. We komen maandelijks bij elkaar om kennis, ervaring en netwerk uit te wisselen en samen te werken aan activiteiten en evenementen.
We hebben een jaarlijkse agenda die we gezamenlijk uitvoeren en een regiomanager die de continuïteit van de samenwerking waarborgt.
Middels een laagdrempelig whatsapp groep kunnen we ook makkelijker samen inspringen op spontane kansen die zich voordoen.

Deel dit: