Project

Inclusief LO-onderwijs voor LHBTQIA+'ers

Geplaatst op 2 april 2024, 00:00 uur
Illustration
GO Game Changers Award
Editie 8 (juni 2024)

Team: Serena Praat

Docent: Eva-Luca Pouwer

Scholen in het algemeen en lichamelijke opvoeding in het bijzonder zijn plaatsen waar het heteronormatieve gender als ‘normaal’ bestempeld wordt. Homoseksualiteit wordt vaak gekleineerd of onbelangrijk bevonden. Aanvullend krijgen LHBTQIA+ leerlingen te maken met homofobe scheldpartijen, isolatie, eenzaamheid en intimidatie. Leerlingen vinden LO problematisch, schrijnend en beangstigend. De LO-lessen worden door ruim een derde van de LHBTQIA+ leerlingen vermeden omdat ze zich er onveilig voelen.

Dit onderzoek richt zich op het ophalen van ervaringen van LHBTQIA+'ers en het creëren van bewustzijn voor leerlingen, docenten en het schoolbestuur om de lessen Lichamelijke Opvoeding inclusief te maken voor elke leerling in het voortgezet onderwijs.


Faculteit: Bewegen Sport en Voeding

Lopend
Deel dit: